Meer resultaten voor vergunningen voor evenementen

vergunningen voor evenementen
 
Evenementenvergunning Ondernemersplein.
toneel theater cabaret of muziekuitvoering. Evenementenvergunning op of aan water. Organiseert u een evenement bij een provinciale vaarweg? Dan hebt u een evenementenvergunning vaarweg nodig van de provincie. De vergunning is alleen voor kortdurende evenementen. U mag de veiligheid en het verloop van de scheepvaart niet in gevaar brengen. Ontheffing verbod geluidsoverschrijding sportmotoren. Wilt u met sportmotoren het geluidsniveau overschrijden op een evenement of sportterrein? Dan moet u een ontheffing aanvragen bij de provincie. Digitaal aanvragen met de berichtenbox. Met de berichtenbox kunt u de evenementenvergunning digitaal aanvragen bij de gemeente. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten kunt uitwisselen met Nederlandse overheidsorganisaties. De ontheffing op het verbod geluidsoverschrijding sportmotoren kunt u bij de provincie Noord-Brabant digitaal aanvragen met de berichtenbox.
Rotterdam.nl Vergunning A-evenement.
Als de vergunning wordt geweigerd ontvangt u het besluit en de onderbouwing schriftelijk per post en tevens een kopie per e-mail. De regels voor evenementen en vergunningen vindt u in artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam APV. De regels en procedures worden verder uitgewerkt in de nota Evenementenvergunningen pdf en in het Rotterdamse Evenementenbeleid pdf. Organiseert u een evenementenmarkt zoals een braderie rommelmarkt of themamarkt dan gelden er specifieke voorwaarden. De regels voor evenementenmarkten vindt u in de beleidsregel evenementenmarkten Braderie├źn Rommelmarkten en Themamarkten Rotterdam 2016. Binnen zes weken na verzending/uitreiking van het besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester. Tel 010 267 34 57.
Evenementenvergunning Enschede stad van nu.
Er is een vergunning in het kader van de Wet op de kansspelen benodigd. Het aangevraagde evenement past niet binnen het beleid voor evenementen. Het bestemmingsplan staat het houden van een evenement op de locatie. Er is een ontheffing voor kamperen nodig. Er is een aanstellingsbesluit voor evenementenverkeersregelaars nodig. Er is een ontheffing van de Regeling verkeersregels en verkeerstekens nodig. Er zijn tijdens het evenement inrichtingen in gebruik als bedoeld in art. 2.11.1 lid a en b van het Besluit brandveiligheid bouwwerken en artikel 2.1.1 lid 1 a c en d van de brandbeveiligingsverordening leges conform de legesverordening.
Digitaal loket Gemeente Utrecht Evenement organiseren vergunning.
U organiseert een evenement met publiek. U organiseert een evenement in. in de open lucht of. in een bestaand gebouw dat normaal niet voor evenementen bedoeld is er wordt gekeken naar brandveiligheid. U schenkt tijdens het evenement alcoholische dranken buiten een horecabedrijf. U draait muziek geen normaal of huiselijk gebruik. U heeft een toilet nodig op het evenement. Verkeersmaatregelen zijn nodig voor het evenement. Voor een straatfeest hoeft u geen vergunning aan te vragen. De voorwaarden voor een straatfeest zijn. Het aantal aanwezigen is niet meer dan 50 personen en vindt niet plaats op een doorgaande weg.
Evenement organiseren melden of vergunning aanvragen Gemeente Amsterdam.
Het gevaar voor verontreiniging beschadiging van de natuur of van openbare voorzieningen. De garantie voor een goed verloop van het evenement en het voorkomen van schade aan het milieu. Bij evenementen met 2.000 of meer bezoekers moet u een veiligheidsplan inleveren. Telt uw evenement minder dan 2.000 bezoekers maar wordt het evenement gezien als een aandachtsevenement? Dan moet u ook een veiligheidsplan indienen. De politie brandweer en verschillende gemeentelijke diensten controleren of u zich aan alle regels houdt. Kijk voor aanvullende voorwaarden ook bij de voorschriften voedsel en warenautoriteit. De aard van het evenement en het aantal bezoekers bepalen de eisen die de gemeente stelt aan toezicht bij het evenement.
Den Haag Vergunning klein evenement aanvragen.
U wordt vanzelf gewezen op de extra voorwaarden voor het mogen schenken van drank. Eet en drinkwaren moeten aan de eisen van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit voldoen. Voor evenementen op zondag voor 13.00 uur met geluidsversterkende apparatuur moet u een ontheffing van de Zondagswet aanvragen. Dit kunt u aangeven bij de aanvraag voor een evenementenvergunning. Lees de Zondagswet op overheid.nl. Nodig bij de aanvraag. plattegrond van het evenemententerrein. Dient u de aanvraag digitaal in dan ontvangt u een link naar een speciaal programma waarmee u de evenementenplattegrond kunt tekenen. U kunt ervoor kiezen om dit programma te gebruiken of om een eigen plattegrond in PDF-formaat in te sturen. Voorbeeld plattegrond PDF 7617 kB. Dit bevat in ieder geval.
Gemeente Westland Evenement melden of vergunning.
Evenement melden of vergunning. Wilt u een evenement organiseren zoals een braderie feest festival of sportwedstrijd? In sommige gevallen heeft u een vergunning nodig in andere gevallen is een melding voldoende. Voor een klein evenement moet u een melding doen. Voor een regulier evenement en een groot evenement heeft u een vergunning nodig. Hieronder ziet u aan welke voorwaarden uw evenement moet voldoen en kunt u direct uw melding doorgegeven of de vergunning aanvragen. Als een aanvraag te laat wordt ingediend kan er besloten worden om de aanvraag niet te behandelen. Wat voor evenement wilt u organiseren? Klein evenement Regulier evenement Groot evenement. 1 of meerdere dagen. maandag/zaterdag van 7.00-24.00 uur. Met uitzondering van zon feest of gedenkdagen.
Evenementenvergunning aanvragen Gemeente Groningen.
Maar ook op andere locaties in de stad kunt u een evenement organiseren. Om organisatoren van grote evenementen te helpen bij het indienen van de aanvraag en het draaiboek is er het Handboek Grootschalige Evenementen pdf 13 MB. Andere vergunningen bij evenementen. Als u een evenementenvergunning aanvraagt kunt u ook te maken krijgen met. Horeca ontheffing zwakalcoholhoudende drank. Flyers flyeren of promotiemateriaal verspreiden. Klein evenment of straatfeest. Wilt u een klein evenement of straatfeest organiseren? Dan hoeft u alleen een melding te doen. Nota Strategisch Evenementenbeleid pdf 15 MB. Beleidsregel Vergunningen Evenementen pdf 45 MB. Vergunning evenement 200 tot 1000 bezoekers. Vergunning evenement 1000 tot 2000 bezoekers.
Evenementenvergunning Gemeente Tilburg.
Social security number BSN. U bevindt zich op Ondernemers / Evenementen / Evenementenvergunning. Een evenement is een activiteit die voor publiek toegankelijk is. Het maakt niet uit of u ondernemer bent of inwoner of een evenement organiseert op openbaar of eigen terrein. Voor het organiseren van een evenement binnen de gemeente Tilburg heeft u een evenementenvergunning nodig. Uitzonderingen zijn weekmarkten rommelmarkten kansspelen buurtfeest of straatspeeldag collectes demonstraties ballonnen oplaten de jaarlijkse kermis en activiteiten die in besloten ruimte plaatsvinden zoals beschreven in de Drank en Horecawet. De kosten zijn afhankelijk van de complexiteit en de samenstelling van het evenement. Meer hierover leest u in de legesverordening.

Contacteer ons